Kako do vozačke

1. Liječnički pregled

Prije upisa u autoškolu dužni ste obaviti liječnički pregled i dobiti Uvjerenje o tjelesnoj i duševnoj sposobnosti za upravljanje vozilom određene kategorije.

Od 1.siječnja 2011.g. potrebno je na pregled donijeti potvrdu od obiteljskog liječnika da ne bolujete od kroničnih bolesti (povijest bolesti). Liječnička svjedodžba za obuku u autoškoli i polaganje ispita važi neograničeno, a za Policijsku upravu kod podizanja vozačke dozvole ista ne smije biti starija od 15 mjeseci.

2. Upis u autoškolu

Nakon tog vrlo bitnog dijela s liječničkim uvjerenjem o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilom i osobnom iskaznicom pristupate upisu u autoškolu i potpisujete ugovor o osposobljavanju kandidata za vozača u kojem su navedeni svi bitni članci kako bi se i vi i autoškola obvezali o poštivanju obveza tijekom polaganja vozačkog ispita.

Maloljetni kandidati na upis moraju doći s roditeljem ili starateljem.

3. Početak osposobljavanja kandidata

Ispit iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila kandidat je dužan položiti u roku od godine dana od dana završetka osposobljavanja iz tog predmeta.

Kandidat koji ispit iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila ne uspije položiti u navedenom roku ili taj ispit ne savlada niti nakon petog pokušaja u roku od godine dana od dana završetka osposobljavanja, mora ponovno proći osposobljavanje iz toga nastavnog predmeta.

Nakon uspješno odslušanih predavanja iz PPSP-a slijedi prisustvovanje predavanju iz predmeta Pružanje prve pomoći (PPP).

Praktična obuka iz vožnje traje najmanje 35 nastavnih sati. Prije završetka obuke iz predmeta Upravljanje vozilom (UV) potrebno je položiti i ispit iz predmeta Pružanje prve pomoći (PPP). Sve ispite provodi Hrvatski autoklub (HAK).

Ispit iz Upravljanja vozilom trebate položiti u vremenskom periodu od najdulje 18 mjeseci od datuma kad ste položili ispit iz Prometnih propisa. Poslije tog vremenskog perioda obavezni ste prije izlaska na ispit iz UV, ponoviti osposobljavanje iz Upravljanja vozilom u trajanju od najmanje 12 dopunskih sati.

4. Ispit iz predmeta Upravljanje vozilom

Nakon što ste položili ispite iz Prometnih propisa i Prve pomoći ostaje vam još jedan korak do vozačke dozvole – ispit iz predmeta Upravljanje vozilom (UV).

Ispit se sastoji od dva dijela. Prvi dio se provodi na prometnom vježbalištu (poligonu), a drugi dio ispita na javnoj cesti.

5. Izdavanje vozačke dozvole

Izdavanje se vrši u Policijskoj upravi. Uz uvjerenje o položenom vozačkom ispitu i uz važeće liječničko Uvjerenje (ne smije biti starije od 6 mjeseci) možete podići svoju vozačku dozvolu. (narodne-novine.nn.hr)